Test

Krok 1/4

Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Następny
Wypełnij wszystkie pola!

Krok 2/4

Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Następny
Wypełnij wszystkie pola!

Krok 3/4

Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Następny
Wypełnij wszystkie pola!

Krok 4/4

Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Nigdy
Zawsze
Wypełnij wszystkie pola!

Twój wynik!

  • Obszar I - Praktykowanie samoświadomości
  • Obszar II - Realizacja wspólnej wizji
  • Obszar III - Budowanie relacji
  • Obszar IV - Tworzenie zmiany
Przywództwo włączające jest dla Ciebie dość nową ideą. Twoje zainteresowanie tym tematem jest dobrym punktem wyjścia. Zacznij już teraz. Możesz krok po kroku powiększać swoją wiedzę i wzmacniać umiejętności. Już niebawem zobaczysz pierwsze sukcesy. Do dzieła! Mamy dla Ciebie trzy propozycje, które mogą wesprzeć Cię w Twoim rozwoju jako lidera(ki) włączającego(ej). Poznaj nowe pomysły i inspiracje, które będziesz mógł/mogła zastosować bezpośrednio w Twojej codziennej pracy i działalności liderskiej.
Jesteś świadomy(a) założeń leżących u podstaw przywództwa włączającego. Masz już znaczącą wiedzę i podstawowe umiejętności. Opieraj się na nich w swoim dalszym rozwoju jako lidera(ki) włączającego(ej). Na pierwsze sukcesy nie trzeba długo czekać. Zacznij już teraz! Mamy dla Ciebie trzy propozycje, które mogą wesprzeć Cię w Twoim rozwoju jako lidera(ki) włączającego(ej). Poznaj nowe pomysły i inspiracje, które będziesz mógł/mogła zastosować bezpośrednio w Twojej codziennej pracy i działalności liderskiej.
Twoja wiedza i umiejętności potrzebne do świadomego stosowania przywództwa włączającego są dobre. Przywództwo włączające jest już częścią Twojego sposobu działania. Masz świadomość tego, że liderzy włączający powinni się stale rozwijać. To jest najlepszy kierunek na wzmocnienie tego, co już potrafisz. Tak trzymaj! Mamy dla Ciebie trzy propozycje, które mogą wesprzeć Cię w Twoim rozwoju jako lidera(ki) włączającego(ej). Poznaj nowe pomysły i inspiracje, które będziesz mógł/mogła zastosować bezpośrednio w Twojej codziennej pracy i działalności liderskiej.
Gratulacje! Temat przywództwa włączającego jest Ci dobrze znany. Masz wiedzę i umiejętności potrzebne do stosowania przywództwa włączającego w praktyce. Udaje Ci się być liderem(ką) włączającym(ą). Zmierzasz w bardzo dobrym kierunku. Teraz warto utrzymać to, co już udało Ci się osiągnąć! Mamy dla Ciebie trzy propozycje, które mogą wesprzeć Cię w Twoim rozwoju jako lidera(ki) włączającego(ej). Poznaj nowe pomysły i inspiracje, które będziesz mógł/mogła zastosować bezpośrednio w Twojej codziennej pracy i działalności liderskiej.

Dowiedz się więcej

Recommendations for development

Chcesz się rozwijać i podjąć dalsze działania.
Z naszych materiałów możesz dowiedzieć się więcej o stosowaniu przywództwa włączającego oraz o czterech obszarach rozwoju: praktykowaniu samoświadomości, realizacji wspólnej wizji, budowaniu relacji oraz tworzeniu zmiany.
Przy pomocy wybranych ćwiczeń i rekomendacji możesz dalej pracować nad swoim rozwojem.

Inclusive Leadership – Theoretical Framework

Chcesz wiedzieć więcej o koncepcji przywództwa włączającego i jego teorii. W naszym podręczniku na temat przywództwa włączającego znajdziesz ponad 40 stron przedstawiających założenia, które leżą u podstaw koncepcji przywództwa włączającego, jak również szczegółowy opis czterech obszarów rozwoju.

Inclusive Leadership – Manual for Trainers

Chcesz nauczyć się jak możesz pracować z tematem przywództwa włączającego jako trener, edukator lub doradca.
Nasz podręcznik dla trenerów opisuje szeroki wachlarz ćwiczeń, które mogą być wykorzystane podczas warsztatów poświęconych przywództwu włączającemu. Znajdziesz w nim także sprawdzony w praktyce program szkolenia, który możesz wykorzystać do prowadzenia swoich szkoleń.