Przywództwo włączające – Zarys teorii

Celem każdego przywództwa jest kreowanie zmiany i kształtowanie przyszłości; ta idea przyświeca także przywództwu włączającemu.

Co więcej, przywództwo włączające koncentruje się na wspólnym rozwoju wizji, poczuciu uznania dla siebie i swojego otoczenia, budowaniu i dbaniu o relacje, a także ciągłym rozwoju własnego charakteru

Pobierz podręcznik

Podsumowując, przywództwo włączające oznacza:

  • odwagę świadomego przełamywania barier, przed którymi stoją osoby zagrożone wykluczeniem;
  • docenianie różnorodności oraz tworzenie przestrzeni do osobistego uczestnictwa każdej z osób i pełnego zaangażowania się w proces podejmowania decyzji i kształtowania rzeczywistości;
  • tworzenie, wprowadzanie zmian i innowacji w taki sposób, aby zachowana została równowaga między potrzebami różnych osób.

Koncepcja przywództwa włączającego opiera się na czterech obszarach rozwoju liderskiego:

  • praktykowaniu samoświadomości,
  • realizacji wspólnej wizji,
  • budowaniu relacji,
  • tworzeniu zmiany.

W ramach każdego z tych czterech obszarów odbywa się proces rozwojowy, za którym liderzy i liderki włączające mogą podążać. Wszystkie cztery obszary są ze sobą sprzężone i wywierają na siebie wpływ.