Polityka prywatności

Administrator:

Fundacja Szkoła Liderów

Wiejska 12A
00-490 Warszawa
Polska

NIP: 7010425839
KRS: 0000509561

fundacja@szkola-liderow.pl
tel. +48 22 556 82 50
fax: +48 22 556 82 51

Kontakt: Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego. (Wstawić link do formularza PL)

Prawa autorskie:

Zabrania się powielania, edytowania lub rozpowszechniania tekstów i kodów oprogramowania ze stron internetowych bez wyraźnej zgody, z wyjątkiem poniższych tekstów, które są dostępne na licencji Creative Commonswymienionych poniżej.

Test “Czy jesteś liderem(ką) włączającym(ą)?”, “Przywództwo włączajace – Zarys teorii”, “Przywództwo włączające – Podręcznik dla trenerów” są udostępniane na licencji: Creative Commons Attribution NoDerivatives Version 4.0 (CC-BY-ND, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode). Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Open source software:GPL (https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html)

Zdjęcia:

©Fundacja Szkoła Liderów, z wyjątkiem:
People around table at meeting: www.pixabay.com
ZdjęcieKarolinySuskiej: A. Zawada
ZdjęcieStefana Wilke: S. Wilke
ZdjęcieChristine Weissenberg: C. Weissenberg

Koncepcja narzędzia online nt. przywództwa włączającego (www.inclusiveleadership.eu), wraz z całą jego treścią i testem (zarówno jego konceptem, jak i  zawartymi w nim informacjami), został opracowany przez Michael Kraacka i Heike Kraack-Tichy z EU-Fundraising Association e. V.

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.