Projekt Inclusive Leadership

Praktyczny model przywództwa włączającego został opracowany w ramach projektu UE „Przywództwo włączające”, jako wsparcie przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu i administracji w rozwoju ich indywidualnego stylu przywództwa włączającego. Projekt został zrealizowany przez trzy organizacje partnerskie z trzech krajów europejskich i sfinansowany ze środków Programu Erasmus+.

W ramach projektu opracowano trzy narzędzia, które mają wspomóc osoby zainteresowane w ich dalszym rozwoju jako liderów(ki) włączających(e):

Test online „Czy jesteś liderem(ką) włączającym(ą)?” jest narzędziem wprowadzającym w temat przywództwa włączającego. Pozwala na wstępną autodiagnozę siebie jako lidera(ki) włączającego(ej) oraz proponuje wskazówki dotyczące kolejnych kroków rozwoju w tym obszarze.

Podręcznik „Przywództwo włączające – Zarys teorii” zawiera kompleksowe informacje teoretyczne, oferując bardziej szczegółowy wgląd w temat i wspierając stosowanie metod przywództwa włączającego w codziennym życiu.

„Przywództwo włączające – Podręcznik dla trenerów” z licznymi ćwiczeniami i modelowym programem szkolenia to narzędzie pomocne przy samodzielnym przeprowadzaniu warsztatów dotyczących przywództwa włączającego.

Więcej...