Partnerzy

Kto odpowiada za projekt Inclusive Leadership?

Trzy organizacje z Polski, Niemiec i Austrii wspólnie wypracowały narzędzie online na temat przywództwa włączającego, podręcznik teoretyczny i podręcznik dla trenerów. Fundacja Szkoła Liderów odegrała rolę lidera projektu, jednak wszystkie trzy organizacje w równym stopniu przyczyniły się do jego efektów.

Fundacja Szkoła Liderów

www.szkola-liderow.pl

Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Od ponad 20 lat pracujemy na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajdujemy i wspieramy liderów różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych.

Więcej...

EU-Fundraising Association e.V.

www.eu-fundraising.eu

EU-Fundraising Association e.V. (EUFA) to europejska organizacja, która aktywnie promuje wymianę europejską. Zarejestrowana jako organizacja non-profit w 2010 roku, jest szybko rozwijającą się siecią ponad 100 osób i organizacji.

Więcej...

alp – activating leadership potential

www.alp-network.org

alp to europejska sieć profesjonalistów, których pasją jest przywództwo i nauka. Członkowie alp wywodzą się ze środowisk akademickich i praktyków z doświadczeniem w dziedzinie edukacji, rozwoju osobistego i organizacyjnego z całego świata. alp łączy różne perspektywy i podejścia, aby przyczynić się do rozwoju przywództwa.

Więcej...