Wsparcie

Test „Czy jesteś liderem(ką) włączającym(ą)?” jako pierwszy krok to zapoznania się z tematem przywództwa włączającego, a także podręczniki na temat podstaw teoretycznych i projektowania procesów edukacyjnych mogą wspierać Cię w codziennym stosowaniu przywództwa włączającego.

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie w formie konsultacji, szkolenia lub rozmowy na temat przywództwa włączającego, trzej partnerzy projektu służą swoją wiedzą i doświadczeniem.

EU-Fundraising Association e.V.

EU-Fundraising Association e.V., z siedzibą w Berlinie, wraz ze swoimi partnerami oferuje ogólnoeuropejskie konsultacje,  coaching i szkolenia na temat przywództwa włączającego. Oferuje usługi zarówno w języku niemieckim, jak i angielskim, a osoby i organizacje korzystające z nich w Niemczech mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Oprócz tego eksperci EU-Fundraising Association e.V. mają doświadczenie w zarządzaniu zmianą, internacjonalizacji organizacji, oraz finansowaniu i wdrażaniu  projektów krajowych i międzynarodowych.

Fundacja Szkoła Liderów

Flagowe programy Fundacji to Szkoła Liderów Politycznych (1000 absolwentów) oraz Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (600 absolwentów).

Programy Szkoły Liderów kształtują przywództwo o różnym charakterze: lokalnym, politycznym, czy na poziomie samorządowym. Wszystkie programy opierają się na wspólnych elementach metodyki: debata oksfordzka, trening liderski typu outdoor, praca w małych grupach, wymiana doświadczeń, spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk, szeroka gama narzędzi szkoleniowych.

alp – activating leadership potential

alp provides services for individuals, groups and organizations to support their leadership.  alp is offering 3 – 5-day training courses, where participants develop and where they are supported by professional trainers and coaches.

alp is continuously researching new leadership-approaches and models. The interest lies in supporting the strengths of individuals, as well as on theories on relationship-based leadership. Particular relevance is their work in the field of the Multiple Intelligence and on authentic and inclusivelLeadership.